Woekerpolisproces

ASR woekerpolis

Naast verschillende schikkingen met onder andere SNS Reaal en Aegon bereikte de stichting Woekerpolis claim ook een schikking met ASR. In standaardbewoording die bij meerdere schikkingen wordt toegepast verdedigt Woekerpolis claim ook deze schikking als een goed resultaat. In december 2008 bereikt de stichting een zogenaamde ‘regeling op hoofdlijnen’ met de verzekeringsmaatschappij dat voorheen bekend stond als verzekeraar Fortis. De schikking geldt onder andere voor woekerpolissen van De Amersfoortse, AMEV en Falcon Leven. Tevens zijn de bekende partijen als Vereniging Eigen Huis en de Stichting Verliespolis aangesloten bij de schikking. Kortom: de regeling zou breed worden gedragen. Zoals de andere gesloten akkoorden zou deze voorzien in het ‘verder’ beperken van de hoge kosten van de beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) en worden te veel betaalde kosten vergoed alsmede het daarover misgelopen beleggingsrendement.

Ook bij deze schikking werd duidelijk dat hiermee niet het belang van de gedupeerde centraal stond. De schikking is mager en gedupeerden kozen daarom de gang naar de rechter. Net als bij andere rechtszaken werd duidelijk dat dit geen verkeerde keuze was. De rechtbank in Haarlem bepaalde bijvoorbeeld dat gedupeerden hadden gedwaald bij het aangaan van de woekerpolis. Een beroep op dwaling werd daarom gehonoreerd door de rechter. Bij de juiste voorstelling van zaken betreffende het vooruitzicht van het rendement op de polis hadden deze woekerpolisslachtoffers geen beleggingsverzekering afgesloten oordeelde de rechter. De te hoge en verborgen kosten leidde ertoe dat het eindkapitaal niet behaald kon worden. Derhalve bepaalde de rechter dat de verzekeraar de houder van de woekerpolis een schadevergoeding moest betalen. Deze schadevergoeding kwam neer op bijna de helft van alle premiebetalingen, zowel in het verleden als in de toekomst. In totaal kwam het totaal neer op een compensatie van schade van minimaal 14.500 euro. Niet alleen de Haarlemse rechter oordeelde in het voordeel van de gedupeerden. Ook de Goudse rechter kwam tot dit oordeel. Volgens de rechter in Gouda had Falcon (een van namen waaronder woekerpolissen werden verkocht door ASR) zijn zorgplicht geschonden. De kosten waren zodanig onduidelijk en verborgen dat het niet van de consument kon worden verwacht dat deze dit kon begrijpen.