Woekerpolisproces

De sprintplanclaim succesvol tegen Aegon

Sprintplanclaim is de naam waaronder de Vereniging Consument en Geldzaken een rechtszaak voert tegen verzekeraar Aegon. Sprintplan was de naam van de woekerpolis van Aegon die meer dan honderdduizend verzekerden heeft gedupeerd. Deze gedupeerden liepen zo een schade op van om en nabij de zevenhonderd miljoen euro. Kenmerkend aan het Sprintplan was dat het werd vormgegeven als een aandelenleaseplan. Zo werd dit echter geenszins naar de consument toe gepresenteerd. Zo dwaalden consumenten massaal en profiteerde Aegon hier van. Schattingen lopen uiteen maar vermoed wordt dat Aegon circa zeshonderd miljoen euro aan rente- en beheer provisie heeft verdiend via het Sprintplan. Dit terwijl de gedupeerden niets hebben verdiend en zelfs veel geld zijn kwijtgeraakt.

Naar aanleiding van deze feiten is Vereniging Consument en Geldzaken namens velen gedupeerden een rechtszaak begonnen om de geleden schade vergoed te krijgen. In 2006 kwam voor het eerst een uitspraak van de rechter. Rechtbank Utrecht bepaalde daarin dat Aegon (Spaarbeleg) haar zorgplicht jegens gedupeerden van het Sprintplan heeft geschonden. Dit beoordeelde de rechter als onrechtmatig. Onrechtmatigheid leidt in de regel tot schadevergoedingsplicht. Na het vonnis van de rechtbank is Aegon in hoger beroep gegaan. Deze beroepsprocedure loopt momenteel. Vanwege de complexiteit van de zaken heeft het gerechtshof nog geen uitspraak kunnen doen. De zaak is momenteel nog aanhangig.