Woekerpolisproces

Stichting Odin procedeert bij Kifid

Naast de bekende stichtingen en verenigingen die zich verzetten tegen de woekerpolissen is er Stichting Odin. Odin tracht zich te onderscheiden door middel zogenaamd ‘integraal ontwoekeren’. Hierbij staan ze gedupeerden bij om te bezien of de woekerpolis kan worden gewijzigd om zo de polis te verbeteren. Daarnaast analyseren zij of de consument compensatie kan krijgen van de verzekeraar. Het betreft een individuele behandeling in plaats van een collectieve behandeling van klachten. Op basis van het zogenaamde ‘rapport integraal ontwoekeren’ adviseren zij gedupeerden hoe zij schade kunnen verhalen en de polis kunnen wijzigen.

Wat betreft het verhalen van schade spreekt Odin verzekeraars aan op veroorzaakte schade. Dit doen zij middels een interne klachtenprocedure. Wanneer er geen bevredigd resultaat wordt bereikt met de verzekeraar wendt Odin zich namens de gedupeerde tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).