Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces gaat alle grote verzekeraars dagvaarden

Naar aanleiding van de woekerpolisaffaire en de daaropvolgende slechte schikkingen en regelingen is Woekerpolisproces opgericht. Oud-directeur van de Nationale Hypotheekpas en financieel specialist Pieter Lijesen vertegenwoordigt inmiddels vele gedupeerden van woekerpolissen. Nadat de gedupeerden eerst voor de gek werden gehouden met woekerpolissen en vervolgens niet op deugdelijke wijze werden gecompenseerd werd duidelijk dat de tijd van onderhandelen voorbij was. Indien het niet goedschiks kan moest het maar kwaadschiks: een gang naar de rechter werd gezet.

Op 3 december 2013 werd met de ingebrekestelling van Aegon de strijd geopend. Na de ingebrekestelling van Aegon heeft Woekerpolisproces in april 2014 een miljoenenclaim ingediend bij verzekeraar ASR. Door het hanteren van verzwegen en onduidelijke kosten hebben vele gedupeerden schade opgelopen. Ook werden consumenten onjuist en onvoldoende voorgelicht over de risico’s die zij zouden lopen bij het aangaan van de woekerpolissen. Woekerpolisproces vordert deze schade daarom terug bij de verzekeraar. De gemiddelde schade per polis bedraagt 12.000 euro. Dit zijn onder andere verzwegen eerste kosten en te hoge overlijdensrisicopremies.

Reden genoeg om de geleden schade te verhalen bij partijen die verantwoordelijk zijn voor de schade. Want duidelijk moge zijn dat als de verzekeraars hadden gedragen zoals een goed verzekeraar betaamt deze woekerpolissenaffaire nooit was ontstaan. Beleggingsproducten als beleggingsverzekeringen zijn geen verkeerde producten. Sterker nog, het kunnen – mits juist vormgegeven en toegepast – zelfs goede producten zijn. Fout gaat het echter als geld verdienen over de rug van te goeder trouw zijnde consumenten belangrijker wordt dan het correct beleggen van bepaalde premies. Fout gaat het als verborgen kosten in rekening worden gebracht via financiële producten die zodanig complex zijn dat zelfs rechters deze niet meer begrijpen. De tijd is daarom aangebroken om de verzekeraars op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en de geleden schade vergoed te krijgen. Het gaat immers om uw potje die gemaakt was om de hypotheekschuld af te lossen of om een pensioen mee op te bouwen. Uw vertrouwen is geschaad door het toepassen van allerlei schimmige kostenconstructies waardoor u te veel heeft betaald. Het is tijd om dat geld terug te gaan halen.