Woekerpolisproces

Dagvaarding consumentenclaim Nationale Nederlanden

Consumentenclaim - niet te verwarren met Woekerpolis claim – is een grote speler op het gebied van massaclaims en juridische procedures. Onder andere hebben zij Woekerpolis.nl geholpen met het dagvaarden van verzekeraar Nationale Nederlanden. In 2011 kwam Consumentenclaim in het nieuws nadat zij ruim vierhonderd dagvaardingen hadden doen uitgaan inzake de woekerpolissen van ASR – de zogenaamde Falcon Leven woekerpolissen.
Momenteel strijd Consumentenclaim tegen Nationale Nederlanden en Aegon. Tegen deze partijen zijn eind 2013 en begin 2014 collectieve procedures gestart. Goed nieuws voor hen was dat de Hoge Raad in maart 2014 bepaalde dat een collectieve stuiting van verjaring niet wederrechtelijk kan worden geoordeeld. Deze collectieve stuiting is derhalve rechtsgeldig en hiermee is voorkomen dat de vorderingen van vele gedupeerden verjaarden en daarmee hun afdwingbaarheid verloren.

Consumentenclaim is momenteel voornemens om ook andere verzekeraars aansprakelijk te stellen.