Woekerpolisproces

Nationale Nederlanden woekerpolis

Naast gesloten schikkingen met verzekeraars als Delta Lloyd, SNS Reaal en ASR kwam ook verzekeraar Nationale Nederlanden met een regeling voor gedupeerden van woekerpolissen. De schikking sloot Nationale Nederlanden met de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis. Tevens waren Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters aangesloten. Net als de eerder overeengekomen compensatieregelingen zou deze regeling voorzien in beperking van de in rekening gebrachte kosten. Kosten die in rekening waren gebracht bij de woekerpolissen van Nationale Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS. Daarnaast zou een gedeelte van de kosten en het hierover misgelopen beleggingsrendement terugbetaald worden aan de gedupeerden. Ook schrijnende gevallen zouden een extra compensatie kunnen verwachten.

Zoals ook duidelijk werd bij veel andere schikkingen van verzekeraars was dit een magere schikking. Veel gedupeerden bleven zitten met kosten en verliezen. Voor 50.000 van hen was dit reden om Nationale Nederlanden ten overstaan van de rechter aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Reden voor de aansprakelijkstelling zijn de hoge verzwegen kosten die Nationale Nederlanden in haar woekerpolissen berekende bij haar klanten. Tevens wordt de slechte informatievoorziening van Nationale Nederlanden door haar gedupeerden bekritiseerd. Offertes zouden ondeugdelijk zijn, te hoge beleggingsrendementspercentages werden gepresenteerd en voor hoge risico’s zou niet of onvoldoende zijn gewaarschuwd. Vanwege het feit dat de gemiddelde schade in de duizenden euro’s loopt zijn de gedupeerden naar de rechter gestapt.

Deze zaak is inmiddels in behandeling genomen. Dit ondanks het verzoek van Nationale Nederlanden om de zaak aan te houden dan wel te schorsen. Reden voor een mogelijke schorsing van de zaak zou een rechtszaak zijn die momenteel bij het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie loopt. Indien deze vordering toegewezen zou zijn geworden zou de zaak stil komen te liggen totdat er een uitspraak zou zijn gedaan in deze zaak. De rechter zag daar echter geen reden toe en besloot de vordering tot schorsing en afwachting van de zaak af te wijzen. Momenteel loopt de zaak inhoudelijk en is het afwachten waartoe de rechter zal beslissen. Duidelijk is evenwel dat deze zaak nog niet is afgelopen. Nationale Nederlanden loopt derhalve de kans om veroordeeld te worden tot het betalen van een hoge schadevergoeding, een die vele malen hoger is dan de overeengekomen schikking.