Woekerpolisproces

Wakkerpolis succes tegen Nationale Nederlanden

Een van de partijen die weinig zag in de aangeboden schikking van de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis was de Wakkerpolis. Het vizier van Wakkerpolis is momenteel vooral gericht op de woekerpolissen van Nationale Nederlanden. Zij concludeerden dat de aangeboden schikking (beperking van de in rekening gebrachte kosten; terugbetaling kosten en het hierover misgelopen beleggingsrendement; extra potje voor schrijnende gevallen) onvoldoende was. Daarom kozen zij de vlucht naar voren en besloten Nationale Nederlanden aansprakelijk te stellen. Deze keuze wierp zijn vruchten af. Onder andere oordeelde het Klachteninstituut Financiële Dienstverleningen (Kifid) dat de verzekeraar de gedupeerden gedeeltelijk moest compenseren. Deel van deze schadevergoeding bestond uit het terugbetalen van de zogenoemde ‘eerste kosten’. Deze eerste kosten besloegen gemiddeld per polis zesduizend euro. Volgens de stichting biedt dit perspectief voor verdere aansprakelijkheidsstelling en schadevergoeding.