Woekerpolisproces

Verzekeraars romen een groot deel van de inleg af

Bij het aangaan van beleggingsverzekeringen hadden consumenten bepaalde verwachtingen. De consument zou iedere maand een bepaald bedrag aan premie betalen aan de verzekeringsmaatschappij. Dit bedrag zou vervolgens worden belegd in beleggingsfondsen. Door het beleggen in de fondsen en het stijgen van de beurskoersen zou er vervolgens vermogen ontstaan die aan het einde van de looptijd van de beleggingsverzekering uitgekeerd zou worden aan de consument. Met dit doelvermogen zou vervolgens een pensioen opgebouwd zijn of de hypotheekschuld afbetaald kunnen worden.

Dat bij de verzekeringsmaatschappij ook de kachel moet draaien was daarbij een bekend gegeven. De verzekeraar verleent de consument een dienst. Zij belegt het geld en beheerd de fondsen. Derhalve mag de verzekeraar daar ook een bedrag voor opstrijken. Daar heeft hoogstwaarschijnlijk niemand problemen mee: voor niets gaat de zon op.

Wat echter wel problematisch is, is wanneer de verzekeringsmaatschappij bijzonder hoge kosten in rekening brengen. Of, om een voorbeeld te geven: van de 12.000 euro die redacteur van de Volkskrant Heijnmans inlegde voor zijn beleggingsverzekering bij verzekeraar SNS Reaal werd maar liefst 4.800 euro aan kosten ingehouden door de maatschappij. Veertig procent van ingelegde bedrag werd ingehouden van de betaalde premie. Hoe schrikbarend hoog deze kosten ook moge zijn, het is echter geen uitzondering. Voorbeelden zijn bekend van jaarlijkse premies van 2120 euro waarbij bijna de helft van het bedrag (997 euro) opging aan kosten. Afgezien van het feit dat dit een absurd hoog bedrag is heeft dit hoge kostenpercentage tevens ten gevolge dat dit bedrag niet kan worden belegd. Niet belegd geld levert ook geen geld op en leidt aan het einde van de beleggingstermijn niet tot opbouw van vermogen. Dit nog afgezien van de tegenvallende koersresultaten die vooraf veel mooier werden voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid waren.

Als dit soort hoge kosten door de verzekeraars worden ingehouden op de betaalde premies is het weinig verbazingwekkend dat de doelvermogens van miljoenen gedupeerden niet werden behaald. Dat heeft te maken met tegenvallende koersresultaten. Vooral heeft het echter te maken met de bijzonder hoge kosten die door de verzekeraars in rekening werden gebracht. In plaats van in het belang van de verzekeringsnemer te handelen, per slot van rekening de opdrachtgever voor deze beleggingsverzekeringen en betaler van de verzekeraar, werd er in het eigen belang gehandeld.