Woekerpolisproces

Doorprocederen bij de rechter of het Kifid

Naar aanleiding van de woekerpolisaffaire hebben veel verzekeringsmaatschappijen zich genoodzaakt gezien om de door hun gedupeerde polishouders tegemoet te komen. Na onderhandelingen met de stichtingen Woekerpolis claim en Verliespolis kwamen de verzekeringsmaatschappijen overeen om een magere schadevergoeding uit te keren. Deze schadevergoeding betrof nog een tien procent van de totaal geleden schade van de gedupeerden.

Het feit dat de schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappijen aan de gedupeerden zodanig laag was heeft een aantal woekerpolisslachtoffers ertoe gezet dat zij naar een geschillenbeslechter zijn gestapt. Zij hadden terecht meer vertrouwen in een onafhankelijke derde partij dan in het schikkingsresultaat van de verzekeraars en Woekerpolis claim en Verliespolis. Twee geschillenbeslechters kunnen worden onderscheiden. Enerzijds zijn er slachtoffers naar de burgerlijke rechter gestapt. Anderzijds hebben gedupeerden zich tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening gewend. Bij deze beide instanties hebben slachtoffers hun zaak bepleit en duidelijk is geworden dat deze gang succesvoller was dan de compensatieregeling voor de te hoge kosten.

Een bekend geval van een gang naar de burgerlijke recht is de zaak tegen verzekeraar Aegon. Na doorgeprocedeerd te hebben tot de hoogste Nederlandse rechter – de Hoge Raad – kregen de gedupeerden van de woekerpolissen gelijk. Het gerechtshof had eerder al bepaald dat de gedupeerde verzekeringsnemers gelijk hadden. Bij de Hoge Raad werd dit arrest bekrachtigd. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat Aegon door haar handelswijze tegenover haar klanten op onrechtmatige wijze had gehandeld. Gevolg van het onrechtmatig handelen van Aegon was dat klanten veel te veel overlijdensrisicopremie hadden betaald inzake hun overlijdensrisicoverzekering. Het ging tot bedragen die wel zes maal hoger waren dat rechtmatig was. Naar aanleiding van deze enorm hoge kosten bepaalde de rechter dat Aegon dit te veel betaalde bedrag aan haar klanten moet terug betalen.

Een andere gang die is gemaakt door gedupeerden is de gang naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid staat de consument ten dienst wanneer deze klachten of vragen heeft over financiële producten en diensten. De consument kan derhalve ook terecht bij het Kifid in verband met beleggingsverzekeringen. In de breedste zin van het woord bemiddelen zij bij disputen tussen consumenten en financiële instellingen als banken en verzekeraars. Het Kifid is opgericht door de Consumentenbond en verschillende overkoepelende financiële organisaties. Het instituut moet zo een onafhankelijke en onpartijdige organisatie zijn waar consumenten op kunnen vertrouwen. Onderdelen van het Kifid zijn de Financiële Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep.