Woekerpolisproces

SNS Reaal woekerpolis

Een van de aanbieders van woekerpolissen is het inmiddels genationaliseerde SNS Reaal. Begin 2009 bereikte de stichting Woekerpolis claim een schikking met SNS Reaal betreffende de woekerpolissen die zij hadden verstrekt in de voorgaande jaren. Tevens waren bij deze schikking veel andere verzekeringsmaatschappijen betrokken. Onder andere Winterthur, Hooge Huys waren vertegenwoordigd. Ook als uitvoerder voor derden zoals DSB en SNS Regio Bank werden er schikkingen getroffen. De schikking hield in dat de in rekening gebrachte kosten ‘verder’ zouden worden beperkt. Een bedrag werd beschikbaar gesteld aan de gedupeerden en tevens werd een extra bedrag voor schrijnende gevallen vrijgemaakt. De voor de schikking gekozen formulering leek in vergaande mate op de woorden die waren gekozen voor de andere schikkingen die door Woekerpolis claim tot stand waren gebracht. Een standaardtekst moest de gedupeerden op de website van Woekerpolis claim erop wijzen dat de tot stand gekomen schikking een prima schikking was. Om drie redenen meende de stichting dat het een goede schikking was. Ten eerste werden te veel betaalde kosten aan de gedupeerde polishouders terug betaald. Ten tweede konden schrijdende gevallen een beroep doen op een extra fonds. Hieruit zouden onder andere de slachtoffers van het hefboomeffect en inteereffect gecompenseerd worden. Ten slotte zouden gedupeerden die voor de datum van de schikking bij de stichting waren aangesloten, hun donatie aan stichting hadden betaald en hun stem hadden uitgebracht over de regeling een extra uitkering van vijftig euro ontvangen als dank voor de steun voor de stichting.

Weinig verbazing wekt het dat niet iedereen content was met deze schikking. Om deze reden heeft Woekerpolisproces een dochteronderneming van SNS Reaal, SRLEV, aansprakelijk gesteld. Zij zijn aansprakelijk gesteld voor de schade naar aanleiding van de misstanden bij de inmiddels gefailleerde DSB Bank. Zowel SRLEV, SNS Reaal en BNP Paribas Cardiff werkten mee aan de verkoop van beleggingsverzekeringen met te hoge kosten door DSB. Woekerpolisproces zegt hierover: “Zonder de medewerking van deze partijen was DSB nooit in staat geweest om klanten zo stelselmatig uit te kleden zoals is gebeurd''. Om deze reden worden er voorbereidingen getroffen voor een gang naar de rechter. De schade moet namelijk volgens Woekerpolisproces op deugdelijke wijze gecompenseerd worden.

Hollands Welvaren was de naam waaronder door de DSB Bank de woekerpolissen verkocht. Deze polissen kwamen bij SNS Reaal vandaan. SNS Reaal bracht zelf voor dit product hoge kosten in rekening. Zij had er daarnaast geen problemen mee dat DSB nog eens extra kosten in rekening bracht. Dit dus bovenop de reeds in rekening gebrachte kosten door SNS Reaal. Reden genoeg om naar de rechter te stappen als er geen deugdelijke kostencompensatie komt.