Woekerpolisproces

Delta Lloyd woekerpolis

Waar met verschillende aanbieders van woekerpolissen een akkoord werd bereikt, werd ook met Delta Lloyd een schikking bereikt door de stichtingen Woekerpolis claim en stichting Verliespolis. Bij de schikking zijn naast de genoemden onder andere betrokken: Nationaal Spaarfonds, OHRA, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Effectenbezitters. De schikking houdt in dat de kosten die de verzekeraars in rekening hebben gebracht sterk zouden worden verminderd. Dit met terugwerkende kracht. Ook zou het misgelopen rendement van de beleggingen over de te veel betaalde kosten worden vergoed. Naast deze regeling is er ook een fonds ter beschikking gesteld ter compensatie van schrijnende gevallen. Zij die extra schade hebben geleden naar aanleiding van het hefboomeffect of het inteereffect zouden extra vergoeding tegemoet kunnen zien. Al met al zou dit een goede oplossing moeten zijn voor de grote meerderheid van polishouders van de Delta Lloyd woekerpolissen. Tevens krijgen leden van Woekerpolis claim die hebben gestemd en 50 euro hebben gedoneerd aan de stichting dat bedrag terug. Dit als dank voor de steun aan de stichting.

Hoe goed de schikking ook werd gepresenteerd, verschillende juristen voorzien de mogelijkheid dat gedupeerden van de woekerpolissen alsnog naar de rechter stappen. De stichtingen zouden zich met een kluitje in het riet hebben laten sturen. Onder andere Elsbeth Roos van Consumentenclaim was niet te spreken over deze volgens haar veel te magere deal. Hoewel kostenpercentages van 2,45 tot 3,5 procent acceptabel zouden moeten lijken kan dit alsnog leiden tot zeer hoge kosten. Waar Professor Corporate Finance and Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam Arnoud Boot pleitte voor een kostenpercentage van een half procent haalt deze schikking dat bij lange na niet.