Woekerpolisproces

Stichting Verliespolis

Naar aanleiding van de Woekerpolissenaffaire kwamen twee stichtingen in de belangstelling te staan die de belangen van gedupeerde polishouders zouden behartigen. Dat zijn de stichtingen Woekerpolis claim en de stichting Verliespolis. De stichting Verliespolis is een initiatief van de Vereniging Eigen Huis en Vereniging van Effectenbezitters. Verliespolis heeft voor veel gedupeerden van woekerpolissen opgetreden. De stichting meent dat zij aan de onderhandelingstafel ‘scherpe afspraken maakt’ voor haar leden. Veel experts zijn het hier niet mee eens. Zij menen dat er vanuit het oogpunt van de gedupeerden van woekerpolissen slechte schikkingen zijn getroffen. In plaats van een deugdelijke compensatie voor de te hoge kosten die in rekening werden gebracht door de verzekeraars kregen de aangeslotenen slechts een fractie van de kosten vergoed. Waar vanwege de verzwegen en te hoge kosten een passende compensatie op zijn plaats werd er slechts 10 procent van de daadwerkelijk geleden schade gecompenseerd. Geen twintig a dertig miljard euro aan schade werd vergoed, slechts 2,5 miljard euro aan schade werd vergoed.

Naast de tot stand gekomen schikking is er tevens de kritiek op de handelswijze van de Verliespolis. Zo werd bekend dat twee verzekeraars de juridische kosten van de stichting zouden betalen. Hoewel het prettig is dat de kosten voor juridische bijstand kunnen worden opgebracht is het natuurlijk maar zeer de vraag of het correct is dat dit door de wederpartij (de verzekeraars) wordt gedaan. Hoewel de stichting dat zelf niet vreemd vond doet het wenkbrauwen fronzen wanneer de wederpartij de advocaten van de gedupeerden betaalt.